คณะกรรมการนักเรียน รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 2 ก.ค. 64

ไหว้ครูนักเรียนกลุ่ม ก 1 ก.ค.64

ตรวจการเงิน 1 ก.ค. 64 และจ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 30 มิ.ย. 64

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  1. เช้านี้ที่ ส.ว.
  2. ประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
  3. คณะกรรมการนักเรียน

Back To School

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  1. ฺBACK TO SCHOOL
  2. กิจกรรมหน้าเสาธง
  3. แนะนำคุณครูคนใหม่และนักศึกษาฝึกสอน
  4. ปฐมนิเทศ ม.1 จ่ายเงิน แจกชุดพละ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2564

1.จัดนักเรียนห้องเรียนละ 35 คน แบ่งเป็นห้อง ก. 18 คน ห้อง ข. 17 คน
2.การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนห้อง ก และ ห้อง ข สลับกันมาเรียนเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์
3.นักเรียน ER มาเรียนทุกวัน
4.วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิดเรียน ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อที่จะมารับหนังสือ ชุดพละ ฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียน
5.วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภาคเช้าปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ภาคบ่ายปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ที่หอประชุมชั้น 2