หัวเว็บวันวิทย์65

วันแม่แห่งชาติ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 1. มอบเกียรติบัตรวันแม่
 2. กิจกรรมวันแม่
 3. ร่วมกิจกรรมวันแม่อำเภอสุวรรณภูมิ

แห่เทียนเข้าพรรษา 12 ก.ค.65

 1. นักเรียนร่วมขบวนถวายเทียนเข้าพรรษาภาคเช้า
 2. คุณครูร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาภาคบ่าย
 3. ธิดาเทียนและนางรำแห่เทียนเข้าพรรษา
 4. วิดีโอ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2565

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันสุนทรภู่ จัดวันที่ 24 มิ.ย.65

 1. มอบเกียรติบัตร
 2. คุณครูร่วมกิจกรรม
 3. นักเรียนร่วมกิจกรรม
 4. นักแสดง
 5. VDO