ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและมอบตัว ม.1 และ ม.4 (ไฟล์ pdf)

1.ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและมอบตัว ม.1
2.ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและมอบตัว ม.4


1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ทั้งระดับ ม.1 และ ม.4 มาทำการสอบและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. หากสมัครแล้วไม่มีรายชื่อในประกาศ สามารถมาเพิ่มรายชื่อทำการสอบและมอบตัวได้ ในวันดังกล่าว
2. สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม ที่ได้โควตาเรียนต่อ ม.4 และมอบตัวไว้แล้ว จะประกาศรายชื่อห้องเรียนตามแผนการเรียน ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
3. กรณีนักเรียนไม่สามารถมาทำการสอบได้ ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ให้มาสอบและมอบตัว ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
กำกับติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท ผอ.ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประชุมประจำเดือน มี.ค. 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

คลิกดูเอกสารรับสมัคร

ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียน ER ม.1

1.ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียน ER ม.1
2.ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียน ER ม.4