ประกาศผลสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ประกาศผลสอบระดับประถมศึกษา
2.ประกาศผลสอบระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6
ให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-3 มารับรางวัลในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.บริเวณโดมหน้าเสาธง

ประกาศสอบความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

จดหมายข่าวโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

ประกาศสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

ประกาศการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

ประกาศ เรื่องการหยุดเรียน