สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
          สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ
          งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา

     วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร
         ผลของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

·  เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร

·  มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ

·  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา

·  เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม

·  เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                          
               

                 

 

 

                                                                             

 

001 ขี้เหล็ก

038 อินทนิลน้ำ

002 ชาดัด ข่อยจีน

039 อโศก

003 ลั่นทม

040 กฤษณา

004 เฟื่องฟ้า

041 มะยม

005 จั๋ง

042 ข่า

006 สัตบรรณ

043 ยอบ้าน

007 กระถินณรงค์

044 พญาไร้ใบ

008 คูน

045 วาสนาอธิฐาน

009 บานบุรี

046 พะยุง

010 หางนกยูงฝรั่ง

047 ไทรย้อยใบเหลม

011 มะพร้าว

048 กระทุ่ม

012 จามจุรี

049 กุ่ม

013 ปีป

050 มะหวด

014 เทียนหยด

051 หูกระจง

015 กันเกรา

052 ย่านาง

016 หมากเหลือง

053 หูปลาช่อน

017 รัก

054  ฟักทอง

018 พอก

055 คริสติน่า

019 สัก

056 ปาล์มสิบสองปันนา

020 ข่อย

057 อากาเว่

021 มะขามเทศ

058 ไทรเกาหลี

022 ทองกวาว

059 กระบก

023 มะม่วง

060 หมากเขียว

024 ปะดู่ป่า

061 มะละกอ

025 เข็ม

062 ไผ่เชียงไพร

026 เสาวรส

063 กล้วยน้ำว้า

027 กระดุมทองเลื้อย

064 มะกอกหนัง

028 สารภี

065 มะค่าแต้

029 หมากผู้หมากเมีย

066 สบู่แดง

030 ชบา

067 เข็มเหลือง

031 หว้า

068 ปาล์มหางกระรอก

032 กาหลง

069 โมกน้ำ

033 ติ้วขาว

070 พลูด่าง

034 โกสน

071 ขนุน

035 โมกบ้าน

072 คัดเค้า

036 กระถิน

073 โพธิ์

037 ลำดวน

074 ลีลาวดีใบลูกศร

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 108 ม.3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทร 043-580649
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : คุณครูกิตติ  ทวยสอน, คุณครูนิมิตต์  การะดี, คุณครูวิระ  โกสุมาลย์, คุณครูวรลักษณ์  ภาคมฤค, คุณครูกัลยา  สุเมตร, คุณครูจันจิรา  ทุมแสน