ประกาศหยุดเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ภาคปกติ

  1. ประกาศรับสมัคร
  2. ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์

ประกาศผลการสอบคณิตศาสตร์
ะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

สูจิบัตรการแข่งขันที่ ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย

แก้ไขสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2566
2.เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมกลุ่ม 2
3.ลงทะเบียนแข่งขันระดับโรงเรียน
4.คลิกเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
5.ผู้ประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระฯ ศิลปะ-ดนตรี ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

1.ประกาศรับสมัคร
2.ใบสมัคร