ข้อปฏิบัติก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19

เอกสารแบบฟอร์มการฉีดวัคซีน ภาคผนวกที่ 4 และ 5.pdf – Google ไดรฟ์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนยากจน

โรงเรียนจ่ายเงินวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564เวลา 09.30-12.00 น. เท่านั้น
หลักฐานการรับเงินสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
ติดต่อสอบถาม
1.คุณครูรัตนา ทวยสอน 0610288387
2.คุณครูนุจรินทร์ จิตไชย์ 0875199644

ภาคภูมิและพากเพียรสู่เกษียณสุขเกษม 29 ก.ย.2564

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 1. ผู้เกษียณกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
 2. ผู้เกษียณกล่าวลา
 3. บรรยากาศในงาน
 4. รองกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น กล่าวลา
 5. แอดมินครูกิตติ กับสาวงาม

23-24 ก.ย.64 บริหารทั่วไปและการงานอาชีพ,บริหารงบประมาณ,ครูสาย ม.4 มุทิตาจิตผู้เกษียณ

ตารางสอบปลายภาคเทอมที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 64 – 1 ต.ค. 64

 1. ตารางสอบ ม.ต้น
 2. ตารางสอบ ม.ปลาย

สำรวจความประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) ม.1-ม.6

 1. ลิงก์แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
  ลิงก์แบบสำรวจฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ม.1 >>
  แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (google.com)
  ลิงก์แบบสำรวจฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ม.2 >>
  แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (google.com)
  ลิงก์แบบสำรวจฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ม.3 >>
  แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (google.com)
  ลิงก์แบบสำรวจฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ม.4 >>
  แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (google.com)
  ลิงก์แบบสำรวจฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ม.5 >>
  แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (google.com)
  ลิงก์แบบสำรวจฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ม.6 >>
  แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (google.com)
 2. ลิงก์วีดิทัศน์สกู๊ปพิเศษ “ความพร้อมการฉีดวัคซีนนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปี (EP 1)”ลิงก์วิดิทัศน์ >> .360 องศา – สกู๊ปพิเศษ… (facebook.com)
 3. ลิงก์วีดิทัศน์ “ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  ลิงก์วิดิทัศน์ >>
  ศธ.360 องศา – ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร | Facebook
 4. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ผู้ดูแลระบบ Google forms ตามระดับชั้น ดังนี้
ม.1 นางสาวผกาทิพย์ ศรีทองคำ (โทรศัพท์ : 097-9266632)
ม.2 นางจารุวรรณ ฝางเสน (โทรศัพท์ : 061-9654675)
ม.3 นายสุทัศน์ เนื้อจันทา (โทรศัพท์ : 082-5276849)
ม.3 นางสาวสิริพร พาที (โทรศัพท์ : 082-4828736)
ม.4 นางสาวบัณฑิตา ทุมมา (โทรศัพท์ : 088-2281732)
ม.5 นางสาวปาริณี หาญอาษา (โทรศัพท์ : 086-4145365)
ม.6 นางสาวกชพรรณ โปร่งจิตร (โทรศัพท์ : 091-5613578)

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 10 ลำดับ (Topten ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 10 ลำดับ (Topten ) ปีการศึกษา 2563 (pdf)