กีฬาสี ครั้งที่ 47

1.พิธีเปิด
2.ขบวนพาเหรด
3.หนุ่มหล่อสาวสวย

บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 กลุ่ม 2

ลอยกระทง 2562

 1. ลอยกระทงชุดที่ 1
 2. ลอยกระทงชุดที่ 2
 3. นางนพมาศ

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

 1. ะกาศผลสอบทาง SGS สำหรับนักเรียน
  ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
  รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน
 2. บบ SGS สำหรับคุณครู
 3. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

เกษียณ 2562

 1. คุณครูร่วมกิจกรรม
  รายชื่อครูผู้เกษียณ 62
  1.รองผู้อำนวยการสมสมัย อ่อนคำ
  2.คุณครูสมพร เขียวสระคู
  3.คุณครูเดชะ สิงห์ทอง
  4. คุณครูสุเทพ ขันแก้ว
  5. คุณครูพรพิมล หาญอาษา
  6. คุณครูละออง สุดหนองบัว
 2. นักเรียนร่วมกิจกรรม