ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24-28 เม.ย.64

 1. รับสมัคร ม.1 วันที่ 24-28 เม.ย. 2564 สอบวันที่ 8 พ.ค. 64 รายงานตัวมอบตัววันที่ 8 พ.ค.64
  รับสมัคร ม.4 วันที่ 24-28 เม.ย. 2564 สอบวันที่ 9 พ.ค. 64 รายงานตัวมอบตัววันที่ 9 พ.ค.64
 2. ค่าบำรุงการศึกษาเทอมที่ 1
  ค่าบำรุงการศึกษาเทอมที่ 2
 3. าวน์โหลดใบสมัคร
 4. ลิงค์สมัครออนไลน์

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียน ER

  null
 1. ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียน ER ม.1
 2. ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียน ER ม.4
 3. ค่าเทอม
 4. ระกาศรับสมัคร
 5. ดาวน์โหลดใบสมัคร
 6. แบบฟอร์มสมัครเรียน ห้องเรียน ER
 7. ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียน ER ม.1
 8. ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียน ER ม.4

ตารางสอบปลายภาค เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

 1. ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
 2. ตารางสอบปลายภาค D.C
 3. ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย
 4. คำสั่งคุมสอบ

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 1. ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
 2. รุ่นพี่ที่ฐาน ม.1
 3. วิดิโอเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

รายชื่อนักเรียนสอบนักธรรม

 1. รายชื่อนักเรียนสอบนักธรรมชั้นตรี
 2. รายชื่อนักเรียนสอบนักธรรมชั้นโท

โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง คลิกที่นี่

โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เชิญคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ทุกคนเข้าร่วมโครงการ และรายงานการเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง นี้
แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
คลิกที่ลิ้งก์นี้>>
https://forms.gle/5x31mVJNXwrXsMR4A
แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง สำหรับนักเรียน
คลิกที่ลิ้งก์นี้>>
https://forms.gle/C4ZbaC15S7YerZ7M9
แบบรายงานการติดตามนักเรียนเข้าร่วมโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง สำหรับครู คลิกที่ลิ้งก์นี้>>
https://forms.gle/E7fH1iQspTVAWzgv6
วิดิโอ โครงการอิ่มท้องสมองใส

สูทกรรม ม.1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA