ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ER)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ER)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนอัจฉริยภภาพทาางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ER)

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ER ม.1 และ ม.4

1.ประกาศเลขที่นั่งสอบ ER ม.1
2.ประกาศเลขที่นั่งสอบ ER ม.4

จบ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

1.พิธีมอบเกียรติบัตร
2.ผูกแขนรับขวัญ
3.บูม ม.1
4.บูม ม.2
5.บูม ม.4
6.บูม ม.5
7.น่ารัก
8.ER

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

1.ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ต้น
2.ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ปลาย
3.ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ห้องเรียนพิเศษ ER

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ(ER)

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ-62
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ER)-62
ใบสมัครเข้าเรียน-ม.1-ม.4-ห้องเรียนปกติ-62
ใบสมัครเข้าเรียน-ม.1-ม.4-ห้องเรียนพิเศษ(ER)-62