หัวเว็บวันวิทย์65

ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนทาง SGS
ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวนักเรียน…………………….
เลขประจำตัวประชาชน………………….

SGS สำหรับครู

ตารางสอบปลายภาค 1/2565

1.คำสั่งสอบปลายภาค
2.ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
3.ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 วันที่ 25 ส.ค. 2565

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทัศนศึกษา ม.1 พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ 23 ส.ค. 65

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 สิงหาคม 2565

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  1. พิธีเปิดงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. นักเรียนร่วมกิจกรรม
  3. การแสดง
  4. คุณครูร่วมกิจกรรม
  5. ทีมแอดมิน
  6. เทพีรีไซเคิลรูปแนวนอน
  7. เทพีรีไซเคิลรูปแนวตั้ง
  8. วิดีโอ