ประกาศเปิดเรียนวันที่ 17 พ.ค.2565

ประกาศการจัดห้องเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 (pdf)

  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 11 พ.ค. 2565

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน On site โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี 📌รับวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้นเข็ม3 ได้ที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ หรือ รพสต. ใกล้บ้านได้ตั้งแต่ 11 เมษายน เป็นต้นไป 🌈เว้นวันหยุดราชการ