หัวเว็บวันวิทย์65

แห่เทียนเข้าพรรษา 12 ก.ค.65

  1. นักเรียนร่วมขบวนถวายเทียนเข้าพรรษาภาคเช้า
  2. คุณครูร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาภาคบ่าย
  3. ธิดาเทียนและนางรำแห่เทียนเข้าพรรษา
  4. วิดีโอ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2565

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันสุนทรภู่ จัดวันที่ 24 มิ.ย.65

  1. มอบเกียรติบัตร
  2. คุณครูร่วมกิจกรรม
  3. นักเรียนร่วมกิจกรรม
  4. นักแสดง
  5. VDO

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ