เกษียณ 2562

 1. คุณครูร่วมกิจกรรม
  รายชื่อครูผู้เกษียณ 62
  1.รองผู้อำนวยการสมสมัย อ่อนคำ
  2.คุณครูสมพร เขียวสระคู
  3.คุณครูเดชะ สิงห์ทอง
  4. คุณครูสุเทพ ขันแก้ว
  5. คุณครูพรพิมล หาญอาษา
  6. คุณครูละออง สุดหนองบัว
 2. นักเรียนร่วมกิจกรรม

ตารางสอบปลายภาค 1/2562

 1. คำสั่ง
 2. ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
 3. ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย
 4. ตารางสอบ ER

การงานรับนักเรียน ประชุม ผู้เกษียณกล่าวลา

กิจกรรมวันแม่

 1. พิธีเปิดงานวันแม่
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระพันปีหลวง”
 3. ผู้เกษียณบูรณะสถานที่หลวงปู่วัดท่านเจ้าและมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
 4. ตักบาตรวันแม่

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพม.27 ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค. 2562

 1. พิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
 2. การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ