ตารางสอบกลางภาค 1/2562 สอบวันที่ 24 – 26 ก.ค. 2562

1.คำสั่ง
2.ตารางสอบ ม.ต้น
3.ตารางสอบ ม.ปลาย
4.ตารางสอบ ER

ประกาศสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ
1.ประกาศผลสอบระดับชั้น ป.5-ป.6
2.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.1
3.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.2
4.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.3
5.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.4
6.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.5
7.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.6

ประชุมประจำเดือน 8 กรกฎาคม 2562 และเตรียมความพร้อมโรงเรียนมาตรฐานสากล

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562

1.พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ชุดที่ 1
2.พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ชุดที่ 2
3.พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ชุดที่ 3

วันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 2562

1.พิธีเปิดวันสุนทรภู่
2.มอบเกียรติบัตรคนเก่งภาษาไทย
3.การแสดงวันสุนทรภู่ ชุดที่ 1
4.การแสดงวันสุนทรภู่ ชุดที่ 2
5.นักเรียนร่วมกิจกรรม