ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

 1. ะกาศผลสอบทาง SGS สำหรับนักเรียน
  ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
  รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน
 2. บบ SGS สำหรับคุณครู
 3. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

เกษียณ 2562

 1. คุณครูร่วมกิจกรรม
  รายชื่อครูผู้เกษียณ 62
  1.รองผู้อำนวยการสมสมัย อ่อนคำ
  2.คุณครูสมพร เขียวสระคู
  3.คุณครูเดชะ สิงห์ทอง
  4. คุณครูสุเทพ ขันแก้ว
  5. คุณครูพรพิมล หาญอาษา
  6. คุณครูละออง สุดหนองบัว
 2. นักเรียนร่วมกิจกรรม

ตารางสอบปลายภาค 1/2562

 1. คำสั่ง
 2. ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
 3. ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย
 4. ตารางสอบ ER

การงานรับนักเรียน ประชุม ผู้เกษียณกล่าวลา

กิจกรรมวันแม่

 1. พิธีเปิดงานวันแม่
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระพันปีหลวง”
 3. ผู้เกษียณบูรณะสถานที่หลวงปู่วัดท่านเจ้าและมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
 4. ตักบาตรวันแม่