แนะนำคุณครูคนใหม่

1.นายทรงศักดิ์ พรรณศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2.น.ส.บัณฑิตา ทุมมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.น.ส.กชพรรณ โปร่งจิตร สุขศึกษาและพลศึกษา
4.นายภูวนันท์ ศรีเมือง ภาษาไทย
5.น.ส.อัมพร กมลเลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มอบเกียรติบัตรรองชนะเลิศบาสเกตบอลและฟุตบอลหญิง


ประกาศผลสอบนักเรียน 1/2563


ระบบ SGS สำหรับคุณครู

ประกาศผลสอบทาง SGS สำหรับนักเรียน
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน

ตารางสอบปลายภาค สอบวันที่ 2-6 พ.ย. 2563 และ สมรรถนะ

  1. คำสั่งสอบ
  2. ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
  3. ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย

สมรรถน

  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา”กษิณา 63″

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1.คุณครูร่วมกิจกรรม
2.นักเรียนร่วมกิจกรรม
3.ู้เกษียณเข้าเวที
4.ผู้เกษียณร่วมงาน
5.งานเลี้ยงตอนกลางคืน
6.การแสดง
7.ผู้เกษียณลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
8.ผู้เกษียณเลี้ยงขอบคุณ
9.วิดิโอ

ประชุมประจำเดือน กันยายน และแนะนำคุณครูนุชวนา สตารัตน์ วิชาเอกภาษาไทย

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10