หมายเลขประจำตัวนักเรียน 62

 1. ชั้น ม.1
 2. ชั้น ม.2
 3. ชั้น ม.3
 4. ชั้น ม.4
 5. ชั้น ม.5
 6. ชั้น ม.6
  ระกาศผลสอบทาง SGS สำหรับนักเรียน
  ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
  รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ

1.ประกาศรับสมัคร
2.ใบสมัคร

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน ER

 1. ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ม.1
 2. ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ม.4

ตารางสอบปลายภาค 2/2562

1.คำสั่ง
2.ตารางสอบ ม.ต้น
3.ตารางสอบ ม.ปลาย
4.ตารางสอบ ER

ประกาศผลสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

1.ประกาศผลสอบคณิตศาสตร์กลุ่มที่ได้รับรางวัล
2.ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รับรางวัลวันที่ 18 ก.พ. 2563 รายงานตัวเวลา 07.30 น.- 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 (SW SCIENCE TEST III ) ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษา

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร (word)
2.ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf)
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
1.ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
7.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หมายเหตุ รับโล่รางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ