การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพม.27 ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค. 2562

  1. พิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
  2. การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

ผลการแข่ง วันที่ 9 ส.ค. 2562
ผลการแข่งขัน วันที่ 8 ส.ค. 2562
ปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขัน 2 สิงหาคม 2562
สืบค้นข้อมูลเวลาที่ใช้ 2 ชม.
หม่เกณฑ์การแข่งขันการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1.เกณฑ์การแข่งขัน
2.ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
3.แผนผังการใช้อาคารแข่งขัน
4.สถานที่และตารางจัดการแข่งขัน
5.เลขากิจกรรมการแข่งขัน
6.เว็บลงทะเบียนแข่งขันวันวิทย์ปี 62 สพม.27
7.หากโรงเรียนลืมรหัสผ่านให้ติดต่อส่งข้อความทางเฟชบุคที่

ประกาศรับรางวัลสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (SW Test of English Proficiency) วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.50 น.- 08.10 น.บริเวณหน้าเสาธง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหางานโรงเรียน 4 ฝ่าย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด