ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (SW SCIENCE TEST II ) ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษา

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (sw science test II) ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงโล่รางวัลและทุน
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมอบรางวัลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.

ประกาศผลการสอบวิทยาศาสตร์
1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
7.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

**หมายเหตุ : ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B,ยางลบ มาด้วย และให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น.**

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางสอบกลางภาค ม.ต้น คลิก
ตารางสอบกลางภาค ม.ปลาย คลิก
ตารางสอบกลางภาค ER คลิก

โรงเรียนสุวรรณภูมิ ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

1.คุณครู
2.มอบรางวัล
3.จับฉลาก ม.1
4.นักเรียน
5.แข่งกีฬาครู
6.1จับฉลากของขวัญคุณครู 1
6.2จับฉลากของขวัญคุณครู 2

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย การสอบแข่งขันทักษะเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
การสอบแข่งขันทักษะเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร