ตารางสอบปลายภาค 1/2562

  1. คำสั่ง
  2. ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
  3. ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย
  4. ตารางสอบ ER

การงานรับนักเรียน ประชุม ผู้เกษียณกล่าวลา

กิจกรรมวันแม่

  1. พิธีเปิดงานวันแม่
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระพันปีหลวง”
  3. ผู้เกษียณบูรณะสถานที่หลวงปู่วัดท่านเจ้าและมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
  4. ตักบาตรวันแม่

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพม.27 ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค. 2562

  1. พิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
  2. การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

ผลการแข่ง วันที่ 9 ส.ค. 2562
ผลการแข่งขัน วันที่ 8 ส.ค. 2562
ปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขัน 2 สิงหาคม 2562
สืบค้นข้อมูลเวลาที่ใช้ 2 ชม.
หม่เกณฑ์การแข่งขันการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1.เกณฑ์การแข่งขัน
2.ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
3.แผนผังการใช้อาคารแข่งขัน
4.สถานที่และตารางจัดการแข่งขัน
5.เลขากิจกรรมการแข่งขัน
6.เว็บลงทะเบียนแข่งขันวันวิทย์ปี 62 สพม.27
7.หากโรงเรียนลืมรหัสผ่านให้ติดต่อส่งข้อความทางเฟชบุคที่