ส.ว.แข่งศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ที่ ศรีสะเกษ

กีฬาสี ครั้งที่ 47

1.พิธีเปิด
2.ขบวนพาเหรด
3.หนุ่มหล่อสาวสวย

บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 กลุ่ม 2

ลอยกระทง 2562

  1. ลอยกระทงชุดที่ 1
  2. ลอยกระทงชุดที่ 2
  3. นางนพมาศ

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

  1. ะกาศผลสอบทาง SGS สำหรับนักเรียน
    ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
    รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน
  2. บบ SGS สำหรับคุณครู
  3. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562