Category Archives: ประกาศโรงเรียน

ประกาศหยุดเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ภาคปกติ

  1. ประกาศรับสมัคร
  2. ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์

ประกาศผลการสอบคณิตศาสตร์
ะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

สูจิบัตรการแข่งขันที่ ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย

แก้ไขสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2566
2.เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมกลุ่ม 2
3.ลงทะเบียนแข่งขันระดับโรงเรียน
4.คลิกเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
5.ผู้ประสานงานกิจกรรมกลุ่มสาระฯ ศิลปะ-ดนตรี ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

1.ประกาศรับสมัคร
2.ใบสมัคร