Category Archives: ประกาศโรงเรียน

ประกาศเปิดเรียนวันที่ 17 พ.ค.2565

ประกาศการจัดห้องเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 (pdf)

  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน On site โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี 📌รับวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้นเข็ม3 ได้ที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ หรือ รพสต. ใกล้บ้านได้ตั้งแต่ 11 เมษายน เป็นต้นไป 🌈เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและมอบตัว ม.1 และ ม.4 (ไฟล์ pdf)

1.ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและมอบตัว ม.1
2.ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและมอบตัว ม.4


1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ทั้งระดับ ม.1 และ ม.4 มาทำการสอบและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. หากสมัครแล้วไม่มีรายชื่อในประกาศ สามารถมาเพิ่มรายชื่อทำการสอบและมอบตัวได้ ในวันดังกล่าว
2. สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม ที่ได้โควตาเรียนต่อ ม.4 และมอบตัวไว้แล้ว จะประกาศรายชื่อห้องเรียนตามแผนการเรียน ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
3. กรณีนักเรียนไม่สามารถมาทำการสอบได้ ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ให้มาสอบและมอบตัว ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565