Category Archives: ประกาศโรงเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนทาง SGS
ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวนักเรียน…………………….
เลขประจำตัวประชาชน………………….

SGS สำหรับครู

ตารางสอบปลายภาค 1/2565

1.คำสั่งสอบปลายภาค
2.ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
3.ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ

รายชื่อนักเรียนใหม่ 1/2565 (pdf)

  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศเปิดเรียนวันที่ 17 พ.ค.2565