Category Archives: ประกาศโรงเรียน

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

ผลการแข่ง วันที่ 9 ส.ค. 2562
ผลการแข่งขัน วันที่ 8 ส.ค. 2562
ปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขัน 2 สิงหาคม 2562
สืบค้นข้อมูลเวลาที่ใช้ 2 ชม.
หม่เกณฑ์การแข่งขันการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1.เกณฑ์การแข่งขัน
2.ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
3.แผนผังการใช้อาคารแข่งขัน
4.สถานที่และตารางจัดการแข่งขัน
5.เลขากิจกรรมการแข่งขัน
6.เว็บลงทะเบียนแข่งขันวันวิทย์ปี 62 สพม.27
7.หากโรงเรียนลืมรหัสผ่านให้ติดต่อส่งข้อความทางเฟชบุคที่

ประกาศรับรางวัลสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (SW Test of English Proficiency) วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.50 น.- 08.10 น.บริเวณหน้าเสาธง

ตารางสอบกลางภาค 1/2562 สอบวันที่ 24 – 26 ก.ค. 2562

1.คำสั่ง
2.ตารางสอบ ม.ต้น
3.ตารางสอบ ม.ปลาย
4.ตารางสอบ ER

ประกาศสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ
1.ประกาศผลสอบระดับชั้น ป.5-ป.6
2.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.1
3.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.2
4.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.3
5.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.4
6.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.5
7.ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.6

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

1.ผลการสอบจัดห้องคอม ม.1

2.ผลการสอบจัดห้องดนตรี ม.1

3.ผลการสอบจัดห้องพละ ม.1

4.ผลการสอบจัดห้องภาษา ม.1

5.ผลการสอบจัดห้องวิทย์-คณิต ม.1

6.ผลการสอบจัดห้องทวิศึกษา ม.4

7.ผลการสอบจัดห้องพละ ม.4

8.ผลการสอบจัดห้องวิทย์-คณิต ม.4

9.ผลการสอบจัดห้องอังกฤษ-จีน-ฝรั่งเศส ม.4

10.ผลการสอบจัดห้องอังกฤษ-สังคม ม.4