Category Archives: ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

 1. ะกาศผลสอบทาง SGS สำหรับนักเรียน
  ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
  รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน
 2. บบ SGS สำหรับคุณครู
 3. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ตารางสอบปลายภาค 1/2562

 1. คำสั่ง
 2. ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
 3. ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย
 4. ตารางสอบ ER

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

ผลการแข่ง วันที่ 9 ส.ค. 2562
ผลการแข่งขัน วันที่ 8 ส.ค. 2562
ปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขัน 2 สิงหาคม 2562
สืบค้นข้อมูลเวลาที่ใช้ 2 ชม.
หม่เกณฑ์การแข่งขันการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1.เกณฑ์การแข่งขัน
2.ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
3.แผนผังการใช้อาคารแข่งขัน
4.สถานที่และตารางจัดการแข่งขัน
5.เลขากิจกรรมการแข่งขัน
6.เว็บลงทะเบียนแข่งขันวันวิทย์ปี 62 สพม.27
7.หากโรงเรียนลืมรหัสผ่านให้ติดต่อส่งข้อความทางเฟชบุคที่

ประกาศรับรางวัลสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (SW Test of English Proficiency) วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.50 น.- 08.10 น.บริเวณหน้าเสาธง

ตารางสอบกลางภาค 1/2562 สอบวันที่ 24 – 26 ก.ค. 2562

1.คำสั่ง
2.ตารางสอบ ม.ต้น
3.ตารางสอบ ม.ปลาย
4.ตารางสอบ ER