Category Archives: ประกาศโรงเรียน

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

1.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

สมัครออนไลน์คลิกที่ลิงค์นี้ก็ได้ครับ https://docs.google.com/…/1FAIpQLScgKw1o2N4odBwy4b…/viewform
สมัครที่โรงเรียนได้วันละ 100 คน เท่านั้น เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19
ดูวิธีการสมัคร
https://www.youtube.com/watch?v=rkJyDc8KqsI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_S_J9emBjj-4uWvpQ0bLTAHnfQQS0V4Ps0iM6Dv0yQJJ2OYMH2_ougy0

แนวปฎิบัติการรับเอกสารจบวันที่ 1 พ.ค. 2563

นักเรียน.ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ที่จบรอบ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ประสงค์จะมารับเอกสารการจบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ให้ปฏิบัติดังนี้
1.นักเรียนหรือผู้ปกครองใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
2.ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ
3.แจกเอกสารการจบเวลา 09.00 น. – 12:00 น.
4.นักเรียนชั้นม.3 ให้รับเอกสารได้ที่โดมเอนกประสงค์
5.นักเรียนชั้นม.6 ให้รับเอกสารที่หอประชุมด้านบน
6.นักเรียนหรือผู้ปกครองที่ไม่ได้มารับในวันดังกล่าวสามารถมาติดต่อรับได้อีกครั้งตอนเปิดเรียน

กำหนดการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3-12 พ.ค.2563

เลื่อน การรับเอกสารแสดงการจบหลักสูตร ช่วงภาวะการณ์เฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด-19 ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนมัธยมศึกษปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบหลักสูตรการศึกษา รอบวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทราบ
เรื่อง เลื่อน การรับเอกสารแสดงการจบหลักสูตร ช่วงภาวะการณ์เฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด-19 ดังนี้

 1. ทางโรงเรียนจะดำเนินการแจกเอกสารการจบหลักสูตรให้นักเรียนทั้ง ม. 3. และ ม.6 ได้ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม. 2563 เวลา09:00 น. – 12:00 น.
 2. หากประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเอกสารดังกล่าว ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  1.นางรุ่งนภา มาศจันทร์ 0852869354
  2.นางจุลจิรา ทาสระคู 0817684097
  3.นางทองลิ้ม กองอุดม 0981024392
  4.นางนิตินุช เสนาวงศ์ 0872166489
  หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียนและทางช่องทางอื่นตามสมควร

กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

แนวปฏิบัติในการแก้ 0, ร, มส. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 18- 27 มีนาคม 2563 รอบแรก ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนทุกท่าน ดังนี้

 1. กรณีที่ 1 นักเรียนไม่มีคำร้องขอแก้ตัว
 2. กรณีที่ 2 นักเรียนมีใบคำร้องขอแก้ตัว
 3. กรณีที่ 3 นักเรียนที่จะส่งผลการสอบแก้ตัว ในกรณีที่ครูลงรายมือชื่อรับรองแล้ว
 4. กรณีติดต่อครูประจำวิชาไม่ได้ ให้ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น