Category Archives: กิจกรรมโรงเรียน

แห่เทียนเข้าพรรษา 12 ก.ค.65

  1. นักเรียนร่วมขบวนถวายเทียนเข้าพรรษาภาคเช้า
  2. คุณครูร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาภาคบ่าย
  3. ธิดาเทียนและนางรำแห่เทียนเข้าพรรษา
  4. วิดีโอ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2565

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันสุนทรภู่ จัดวันที่ 24 มิ.ย.65

  1. มอบเกียรติบัตร
  2. คุณครูร่วมกิจกรรม
  3. นักเรียนร่วมกิจกรรม
  4. นักแสดง
  5. VDO

ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.6 วันที่ 18-19 มิ.ย.2565

OLYMPUS DIGITAL CAMERA