Category Archives: กิจกรรมโรงเรียน

ประกาศ การรับรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี

ประกาศ
การรับรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (SW SC-TECH TEST 5 ) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มพิธีรับรางวัลเวลา 08.30 น.

รวมกิจกรรมโรงเรียน

1. Back to School 31.โครงการโรงพักรักโรงเรียน
2.Back to School 2 32.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 66
3. มนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566 33.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์ชนะเลิศ 2 รายการ เข้าร่วม 1 รายการ
4. ดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2566 34.ประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(zero waste school)
5. ธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 35.แห่เทียนเข้าพรรษา 31 ก.ค. 66
6. นสถาปนาโรงเรียน 1 มิ.ย. 2566 36.Coverdance m.1
7. ะนำครูใหม่,มอบเกียรติบัตรบาสเกตบอล,และฟ้อนรำบุญปั้งไฟ 37.งานแนะแนวการศึกษาต่อ
8.ฟ้อนบุญปั้งไฟชุดที่ 1 38.วันแม่คุณครูร่วมกิจกรรม
9. อนบุญปั้งไฟชุดที่ 2 39.นักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่
10. ิ้งบุญปั้งไฟ 40.กิจกรรมวัแม่ 2566
11. จกรรมบุญบั้งไฟ 41.งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ part.1
12. จกรรมรับน้อง ม.1 41งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ part.2
13. ว้ครู 66 “พานธูปเทียนแพ” 43.พิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานวันวิทย์ 17 ส.ค. 66
14. ว้ครู 66 “นักเรียนร่วมกิจกรรม” 44.นักแสดงวันวิทย์&เทคโนฯ
15. ว้ครู 66 “คุณครูร่วมกิจกรรม” 45.คุณครูร่วมกิจกรรมวันวิทย์&เทคโนฯ
16. เจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา 46.นักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิทย์&เทคโนฯ
17. ะคุณที่สาม 47.รวมมีสรีไซเคิลวันวิทย์&เทคโนฯ
18. ธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 48.Mathematics Open House
19. ว้ครู 2566 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 49.เปิดบ้านคณิตศาสตร์ 2566
20.อบรมโครงการลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดร้อยเอ็ด 50.Englisn Camp 2023
21.ยินดีต้อนรับนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
22.เช้านี้ที่ ส.ว.มอบเกียรติบัตรคนเก่งคณิตศาสตร์, เพลง D.A.R.E.
23.โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด
24.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2566
25.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง
26.คุณครูร่วมกิจกรรม
27.นักแสดงละคร
28.นักร้องนักแสดง ม.6
29.นักเรียนร่วมกิจกรรม
30.โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดเพื่อเยาวชนและอนาคตของชาติ

ประกาศแข่งขัน ROV E-SPORT

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 66 – 20 ก.ค. 2566 ตาม qr code กติกาในการสมัคร ดังนี้
1. การแข่งขันมี 2 ระดับ คือ ม.ต้นและ ม.ปลาย
2. ทุกทีมต้องมีครูผู้แลทีม
3. ผู้ลงแข่งขันต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ในเทอมที่ผ่านมา
4. อุปกรณ์ในการแข่งขันทุกอย่าง ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมเองทั้งหมด อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, Power Bank, Internetมาสมัครกันเยอะๆนะค

รวมกิจกรรมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 16 พ.ค.-9 มิ.ย.66

 1. Back to School
 2. Back to School 2
 3. มนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566
 4. ดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2566
 5. ธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
 6. นสถาปนาโรงเรียน 1 มิ.ย. 2566
 7. ะนำครูใหม่,มอบเกียรติบัตรบาสเกตบอล,และฟ้อนรำบุญปั้งไฟ
 8. ฟ้อนบุญปั้งไฟชุดที่ 1
 9. ฟ้อนบุญปั้งไฟชุดที่ 2
 10. เซิ้งบุญปั้งไฟ
 11. จกรรมบุญบั้งไฟ
 12. จกรรมรับน้อง ม.1
 13. ว้ครู 66 “พานธูปเทียนแพ”
 14. ว้ครู 66 “นักเรียนร่วมกิจกรรม”
 15. ว้ครู 66 “คุณครูร่วมกิจกรรม”
 16. ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา
 17. พระคุณที่สาม
 18. ธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
 19. ว้ครู 2566 สุวรรณภูมิวิทยาลัย

จดหมายข่าวโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย