ครูอัตราจ้าง

นายสรรเสริญ แก้วงาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา กฏหมายน่ารู้
โทร 0933258959
นายชวพล ผลวา
วิชาเอก พลศึกษาและการจัดการกีฬา(ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษาพื้นฐาน
โทร 0918682999
นายสันติชา มานูเอล เลโอนาร์ด
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศษ (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศษ
โทร 0895744497

This image has an empty alt attribute; its file name is widcuda.jpg
นางสาววิชชุดา มณีกัณ
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร 043 580649

นางสาวจตุพร สอนสนาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
โทร 088-3273432
This image has an empty alt attribute; its file name is suwanan.jpg

นางสาวสุวนันท์ ขวาน้ำคำ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0821101734

นางสาวสิริพร พาที
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร

Facebook Comments