Category Archives: กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  1. ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
  2. รุ่นพี่ที่ฐาน ม.1
  3. วิดิโอเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง คลิกที่นี่

โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เชิญคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ทุกคนเข้าร่วมโครงการ และรายงานการเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง นี้
แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
คลิกที่ลิ้งก์นี้>>
https://forms.gle/5x31mVJNXwrXsMR4A
แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง สำหรับนักเรียน
คลิกที่ลิ้งก์นี้>>
https://forms.gle/C4ZbaC15S7YerZ7M9
แบบรายงานการติดตามนักเรียนเข้าร่วมโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง สำหรับครู คลิกที่ลิ้งก์นี้>>
https://forms.gle/E7fH1iQspTVAWzgv6
วิดิโอ โครงการอิ่มท้องสมองใส

สูทกรรม ม.1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1.ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชุดที่1
2. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชุดที่2

กีฬาสัมพันธ์ครู ส.ว.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  1. สีเขียว
  2. สีเหลือง

จับสลาก ม.1 และ สลากโรงเรียน

จับสลาก ม.1 และสลากโรงเรียน

ตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 30 ธ.ค. 2563

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  1. ตักบาตร ชุดที่ 1
  2. ตักบาตร ชุดที่ 2
  3. ปลูกต้นลำดวน ต้นไม้ประจำโรงเรียน