เผยแพร่ผลงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ประกอบความรู้ (IS1)

 1. การเลี้ยงกบ
 2. ควายบ้านและควายขุน
 3. การเลี้ยงปลาดุก
 4. การเลี้ยงวัว
 5. การเลี้ยงสุกร
 6. การทำผ้าแพรลายขิต
 7. ขนมถังแตก
 8. การทำาขนมปังแซนวิช
 9. การทำกะทิสด
 10. การศึกษาพันธุ์หญ้าต่างๆ
 11. ร้าน ช.มะลิวัลย์
 12. การทำเสื่อกก
 13. การทำขนมจีน

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย