ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวรรณ์ จันทร์สระคู
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0854668824
นายเชิด แปวประเสริฐ
พนักงาน ขับรถ
โทร 0938107288
นายสวน สินเนือง
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0894201366 
นายสัมฤทธิ์ ศรีวงค์
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0849531368
นายชูศักดิ์ พรมสนาม
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0801991968
This image has an empty alt attribute; its file name is 51552653_2318708761512908_1988714173244112896_n.jpg
นายธัญญา เทพวงศ์
พนักงานบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
โทร
นางทองดี นาคูณ
พนักงานบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน
โทร 0828420194

Facebook Comments