ลูกจ้างชั่วคราว

นายทวรรณ์ จันทร์สระคู
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0854668824
นายเชิด แปวประเสริฐ
พนักงาน ขับรถ
โทร 0938107288
นายสวน สินเนือง
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0894201366 
This image has an empty alt attribute; its file name is thondee.jpg
นางทองดี นาคูณ
พนักงานบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน
โทร 0828420194

นายชูศักดิ์ พรมสนาม
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0801991968
This image has an empty alt attribute; its file name is 51552653_2318708761512908_1988714173244112896_n.jpg
นายธัญญา เทพวงศ์
พนักงานบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
โทร

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย