ปรัชญา /คำขวัญ/สีประจำ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน
 
 

เป็นรูปคบเพลิงที่มีแสงสว่างโชติช่วงอยู่ตลอดเวลา ที่ก้านคบเพลิง มีอักษรย่อ ส.ว.

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญญา  โลกสมิ  ปฺซโซโต  แปลว่า  “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

คำขวัญของโรงเรียน

ความรู้ดี  มีวินัย

อักษรย่อของโรงเรียน

ส.ว.

สีประจำโรงเรียน

เขียว – เหลือง
เขียว เป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงามแห่งปัญญา ความสดใสและมีน้ำใจของบุคลากรในโรงเรียนด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

เหลือง เป็นสีของพระพุทธศาสนา หมายถึง โรงเรียนตั้งอยู่ในอนุสรณ์สถานของหลวงปู่วัดท่านเจ้า
เป็นสัญลักษณ์เตือนใจของครู นักเรียน ของโรงเรียนให้กระทำในสิ่งที่ชอบไม่ประกอบในสิ่งที่ผิด ฝึกชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ใช้ความสามารถคุ้มครองตนและเป็นคนมีธรรมะคุ้มครองทุกเมื่อ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ยิ้มง่าย ไหว้งาม”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

วินัยดี  กีฬาเด่น

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย