หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
หน่วยที่ 2 การปรับเปลี่ยนรูปทรงภาพด้วย Transform
หน่วยที่ 3 การสร้าง Selection ในรูปแบบต่าง ๆ
หน่วยที่ 4 แต่งแต้มสีให้งานกราฟิก
หน่วยที่ 5 การแก้ไขรูปภาพด้วย Eraser Tool
หน่วยที่ 6 ทำงานกับข้อความและตัวอักษร
หน่วยที่ 7 การออกแบบกราฟิกด้วยรูปทรงพื้นฐาน
   
   
 

Back to Top