ครูอัตราจ้าง

This image has an empty alt attribute; its file name is สิริพร-5.jpg
นางสาวสิริพร พาที
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร
This image has an empty alt attribute; its file name is suwanan.jpg
นางสาวสุวนันท์ ขวาน้ำคำ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0821101734
นายสันติชา มานูเอล เลโอนาร์ด
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศษ (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศษ
โทร 0895744497


นายชัชวาล ลำดวน
วิชาเอก ดุริยางคศิลป์ (ดศ.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
สอนวิชา ศิลปะ (ดนตรี ม.5)
โทร 0991759320

Facebook Comments