ครูอัตราจ้าง

This image has an empty alt attribute; its file name is สิริพร-5.jpg
นางสาวสิริพร พาที
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร
This image has an empty alt attribute; its file name is suwanan.jpg
นางสาวสุวนันท์ ขวาน้ำคำ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0821101734
นายสันติชา มานูเอล เลโอนาร์ด
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศษ (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศษ
โทร 0895744497

นายกฤษณะ เรืองศรี
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0611219260
นายชัชวาล ลำดวน
วิชาเอก ดุริยางคศิลป์ (ดศ.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
สอนวิชา ศิลปะ (ดนตรี ม.5)
โทร 0991759320
ชื่อ นายกฤษณะ แก้วขำ
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ค.บ)
สอนวิชา ศิลปะ(ดนตรี) ม .2
เบอร์โทร 0918685287

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย