พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562 ชุดที่ 3

Facebook Comments