พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562 ชุดที่ 2

Facebook Comments