วันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 2562

1.พิธีเปิดวันสุนทรภู่
2.มอบเกียรติบัตรคนเก่งภาษาไทย
3.การแสดงวันสุนทรภู่ ชุดที่ 1
4.การแสดงวันสุนทรภู่ ชุดที่ 2
5.นักเรียนร่วมกิจกรรม

Facebook Comments