จบ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

1.พิธีมอบเกียรติบัตร
2.ผูกแขนรับขวัญ
3.บูม ม.1
4.บูม ม.2
5.บูม ม.4
6.บูม ม.5
7.น่ารัก
8.ER

Facebook Comments