โรงเรียนสุวรรณภูมิ ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

1.คุณครู
2.มอบรางวัล
3.จับฉลาก ม.1
4.นักเรียน
5.แข่งกีฬาครู
6.1จับฉลากของขวัญคุณครู 1
6.2จับฉลากของขวัญคุณครู 2

Facebook Comments