มอบเกียรติบัตรคนเก่งภาษาอังกฤษ

วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรและโลห์ให้กับนักเรียนที่สอบแข่งขันชนะเลิศ

Facebook Comments