พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิศร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2563

Facebook Comments