ตารางสอบปลายภาค สอบวันที่ 2-6 พ.ย. 2563 และ สมรรถนะ

  1. คำสั่งสอบ
  2. ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
  3. ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย

สมรรถน

  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Facebook Comments