พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันวชิราวุธ” 25 พฤศจิกายน สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง สพม.27 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

Facebook Comments