ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา”กษิณา 63″

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1.คุณครูร่วมกิจกรรม
2.นักเรียนร่วมกิจกรรม
3.ู้เกษียณเข้าเวที
4.ผู้เกษียณร่วมงาน
5.งานเลี้ยงตอนกลางคืน
6.การแสดง
7.ผู้เกษียณลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
8.ผู้เกษียณเลี้ยงขอบคุณ
9.วิดิโอ

Facebook Comments