แนวปฎิบัติการรับเอกสารจบวันที่ 1 พ.ค. 2563

นักเรียน.ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ที่จบรอบ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ประสงค์จะมารับเอกสารการจบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ให้ปฏิบัติดังนี้
1.นักเรียนหรือผู้ปกครองใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
2.ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ
3.แจกเอกสารการจบเวลา 09.00 น. – 12:00 น.
4.นักเรียนชั้นม.3 ให้รับเอกสารได้ที่โดมเอนกประสงค์
5.นักเรียนชั้นม.6 ให้รับเอกสารที่หอประชุมด้านบน
6.นักเรียนหรือผู้ปกครองที่ไม่ได้มารับในวันดังกล่าวสามารถมาติดต่อรับได้อีกครั้งตอนเปิดเรียน

Facebook Comments