ประกาศผลสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

1.ประกาศผลสอบคณิตศาสตร์กลุ่มที่ได้รับรางวัล
2.ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รับรางวัลวันที่ 18 ก.พ. 2563 รายงานตัวเวลา 07.30 น.- 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง

Facebook Comments