ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

  1. ะกาศผลสอบทาง SGS สำหรับนักเรียน
    ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
    รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน
  2. บบ SGS สำหรับคุณครู
  3. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

Facebook Comments