การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพม.27 ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค. 2562

  1. พิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
  2. การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

Facebook Comments