พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562

1.พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ชุดที่ 1
2.พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ชุดที่ 2
3.พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ชุดที่ 3

Facebook Comments