Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2020

ตารางสอบปลายภาค 2/2562

1.คำสั่ง
2.ตารางสอบ ม.ต้น
3.ตารางสอบ ม.ปลาย
4.ตารางสอบ ER

ประกาศผลสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

1.ประกาศผลสอบคณิตศาสตร์กลุ่มที่ได้รับรางวัล
2.ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รับรางวัลวันที่ 18 ก.พ. 2563 รายงานตัวเวลา 07.30 น.- 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ประชุมประจำเดือน 5 ก.พ. 2563

เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี

เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ชุดที่ 1
เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ชุดที่ 2