Monthly Archives: มีนาคม 2019

แจ้งรับวุฒินักเรียนที่จบการศึกษาพร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2561 รับที่โดม ม.3 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ม.6 วันที่ 4 เมษายน 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ER)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ER)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนอัจฉริยภภาพทาางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ER)

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ER ม.1 และ ม.4

1.ประกาศเลขที่นั่งสอบ ER ม.1
2.ประกาศเลขที่นั่งสอบ ER ม.4

จบ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

1.พิธีมอบเกียรติบัตร
2.ผูกแขนรับขวัญ
3.บูม ม.1
4.บูม ม.2
5.บูม ม.4
6.บูม ม.5
7.น่ารัก
8.ER