แห่เทียนเข้าพรรษา 12 ก.ค.65

  1. นักเรียนร่วมขบวนถวายเทียนเข้าพรรษาภาคเช้า
  2. คุณครูร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาภาคบ่าย
  3. ธิดาเทียนและนางรำแห่เทียนเข้าพรรษา
  4. วิดีโอ

Facebook Comments