เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน On site โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี 📌รับวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้นเข็ม3 ได้ที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ หรือ รพสต. ใกล้บ้านได้ตั้งแต่ 11 เมษายน เป็นต้นไป 🌈เว้นวันหยุดราชการ

Facebook Comments