ประกาศ การรับรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี

ประกาศ
การรับรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (SW SC-TECH TEST 5 ) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เริ่มพิธีรับรางวัลเวลา 08.30 น.

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย