ประกาศสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด จัดการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (SW SCI-TECH TEST 5 ) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เริ่มสอบ 09.00 น. – 11.00 น. คลิกลิงค์เพื่อ ดูรายละเอียดการสอบ
https://shorturl.at/dGMOR
คลิกลิงค์เพื่อ สมัครผ่านฟอร์มออนไลน์
https://shorturl.at/wFLQ8

Facebook Comments

ช่องทางติดต่อโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย