ประกาศผลสอบนักเรียน 1/2563


ระบบ SGS สำหรับคุณครู

ประกาศผลสอบทาง SGS สำหรับนักเรียน
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน

Facebook Comments