การประกวดผาแดงงานบุญปั้งไฟประจำปี ๒๕๕๖

IMG_1540.JPG

IMG_1538.JPG

IMG_1538.JPG

IMG_1539.JPG

IMG_1537.JPG

IMG_1541.JPG

IMG_1511.JPG

IMG_1512.JPG

IMG_1513.JPG

IMG_1514.JPG

IMG_1516.JPG

IMG_1517.JPG

IMG_1518.JPG

IMG_1519.JPG

IMG_1520.JPG

IMG_1521.JPG

IMG_1522.JPG

IMG_1536.JPG

IMG_1524.JPG

IMG_1525.JPG

IMG_1526.JPG

IMG_1527.JPG

IMG_1528.JPG

IMG_1529.JPG

IMG_1533.JPG

IMG_1534.JPG

IMG_1535.JPG

IMG_1542.JPG

IMG_1543.JPG

IMG_1544.JPG

IMG_1545.JPG

IMG_1546.JPG

IMG_1547.JPG

IMG_1566.JPG

IMG_1567.JPG

IMG_1568.JPG

IMG_1569.JPG

IMG_1570.JPG

IMG_1571.JPG

IMG_1572.JPG

IMG_1574.JPG

IMG_1575.JPG

IMG_1142.JPG

IMG_1140.JPGIMG_1141.JPG

IMG_1234.JPG

IMG_1213.JPG

IMG_1214.JPG

IMG_1215.JPG

IMG_1216.JPG

IMG_1217.JPG

IMG_1219.JPG

IMG_1220.JPG

IMG_1224.JPG

IMG_1231.JPG

IMG_1232.JPG

IMG_1248.JPG

IMG_1235.JPG

IMG_1241.JPG

IMG_1242.JPG

IMG_1243.JPG

IMG_1244.JPG

IMG_1245.JPG

IMG_1246.JPG

IMG_1247.JPG

IMG_1258.JPG

IMG_1249.JPG

IMG_1250.JPG

IMG_1251.JPG

IMG_1252.JPG

IMG_1253.JPG

IMG_1254.JPG

IMG_1256.JPG

IMG_1438.JPG

IMG_1257.JPG

IMG_1255.JPG

IMG_1260.JPG

IMG_1261.JPG

IMG_1262.JPG

IMG_1263.JPG

IMG_1264.JPG

IMG_1265.JPG

IMG_1266.JPG

IMG_1402.JPG

IMG_1403.JPG

IMG_1406.JPG

IMG_1407.JPG

IMG_1424.JPG

IMG_1425.JPG

IMG_1426.JPG

IMG_1430.JPG

IMG_1433.JPG

IMG_1435.JPG

IMG_1436.JPG

 

 

 

IMG_1439.JPG

IMG_1442.JPG

IMG_1441.JPGIMG_1443.JPG

IMG_1444.JPG

IMG_1440.JPGIMG_1445.JPG

IMG_1459.JPG

IMG_1447.JPG

IMG_1451.JPGIMG_1446.JPG

IMG_1448.JPGIMG_1450.JPG

IMG_1476.JPG

IMG_1452.JPG

IMG_1453.JPG

IMG_1454.JPG

IMG_1456.JPG

IMG_1457.JPG

IMG_1475.JPG

IMG_1460.JPG

IMG_1461.JPG

IMG_1462.JPG

IMG_1463.JPG

IMG_1465.JPG

IMG_1466.JPG

IMG_1467.JPG

IMG_1468.JPG

IMG_1469.JPG

IMG_1470.JPG

IMG_1471.JPG

IMG_1472.JPG

IMG_1473.JPG

IMG_1474.JPG

IMG_1493.JPG

IMG_1491.JPG

IMG_1477.JPG

IMG_1478.JPG

IMG_1479.JPG

IMG_1480.JPG

IMG_1481.JPG

IMG_1482.JPG

IMG_1483.JPG

IMG_1484.JPG

IMG_1485.JPG

IMG_1486.JPG

IMG_1487.JPG

IMG_1488.JPG

IMG_1489.JPG

IMG_1490.JPG

IMG_1494.JPG

IMG_1492.JPG

IMG_1508.JPG

IMG_1508.JPG

IMG_1495.JPG

IMG_1496.JPG

IMG_1499.JPG

IMG_1501.JPG

IMG_1502.JPG

IMG_1503.JPG

IMG_1504.JPG

IMG_1505.JPG

IMG_1506.JPG

IMG_1507.JPG

IMG_1523.JPG

IMG_1509.JPG

IMG_1510.JPG

IMG_1530.JPG

IMG_1531.JPG

IMG_1532.JPG

IMG_1548.JPG

IMG_1549.JPG

IMG_1550.JPG

IMG_1551.JPG

IMG_1552.JPG

IMG_1553.JPG

IMG_1554.JPG

IMG_1555.JPG

IMG_1556.JPG

IMG_1557.JPG

IMG_1558.JPG

IMG_1559.JPG

IMG_1560.JPG

IMG_1561.JPG

IMG_1562.JPG

IMG_1563.JPG

IMG_1564.JPG

IMG_1565.JPG

IMG_1576.JPG

IMG_1577.JPG

IMG_1577.JPG