+
ประวัติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+วิสัยทัศน์/พันธกิจ
+เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+ปรัชญา คำชวัญ สีประจำ อัตลักษณ เอกลักษณ์โรงเรียน
+จำนวนครูและนักเรียน
+รางวัลแห่งความภูมิใจ


+ฝ่ายบริหาร

+วิทยาศาสตร์
+คณิตศาสตร์
+ภาษาต่างประเทศ
+สังคมศึกษาศาสนาฯ
+สุขศึกษาพลศึกษา
+ศิลป
+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
+ภาษาไทย
+แนะแนว

+เจ้าหน้าที่ธุรการ

+ลูกจ้างประจำ
+ลูกจ้างชั่วคราว

+เพลงมาร์กประจำโรงเรียน
+รวมรูปกิจกรรมโรงเรียน
+วิดีโอสุวรรณภูมิวิทยาลัย  
+Username&Password


สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
 
เงินเดือน สพม.27  

+cuas.or.tเว็บไซต์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
+สทศ www.niets.or.th
+เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ. 
+โปรแกรมช่วยเลือกคณะEZ Plus+  
+โปรแกรมองค์ประกอบ
+GAT PAT 53  
+ประเมินโอกาสAdmissionsติด
+โปรแกรมคำนวณ GPA
+โปรแกรมคำนวณ GPAX
+สัดส่วนคะแนน Admissions
+ระดับความยากในการสอบเข้าแต่ละคณะ มหาวิทยาลัย
+ตรวจสอบคณะฮิตสดทุกนาที
+ค้นหาตัวเอง
+สาขาแห่งอนาคต
+Creative Plus
+ค้นหาตัวเอง
+อัพเดทข่าวสารด้านการศึกษา
+อัพเดทข่าวทุน เรียนต่อทั้งใน และต่างประเทศ

+โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
+โรงเรียนทรายทองวิทยา

+โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
+โรงเรียนหัวโทนวิทยา
+โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
+โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา
+โรงเรียนหินกองวิทยา

ตั้งกระทู้ใหม่

 ****************************************************
บันทึกการประชุมบุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิ
วิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 เวลา 14.40 ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา
 
*****************************************************
บันทึกการประชุมบุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.
****************************************************

         ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่องสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ติดต่อUninetโทร 023545678 ต่อ 4002
โหลดรูปภาพได้ที่นี่
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง  


โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยทำพิธีการถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6


โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัย จัดกีฬาสี วันที่ 13 พ.ย. 58
1. พิธีเปิด

2. ขบวนพาเหรด
3. Drummajor
4. Teacher
5. Athletics
6. Leader
7. Award
8.Sports Night
9. พี่ Staff


ประเมินสวนพฤกศาสตร์ 15 พ.ย. 58 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ผ่านแล้วครับ


ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 พร้อมอวยพรวันเกิดคุณครูที่เกิดเดือน ต.ค. , กล่าวคำอำลารับตำแหน่ง ผอ.คุณครูพัชรินทร์ สามะณี , กล่าวคำอำลารับตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณครูรัศมี ศรีสนาม 


นายรักชาติ ทองดอนดู่ นักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยา ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   10 พ.ย. 58 


ประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คุณครูอัจฉรา นันเจริญ  ...10 พ.ย. 58


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูกแขนหลาน ณดา ลูกคุณครูจันจิรา ทุมแสน การงานอาชีพ


โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยชนะเลิศโครงการสร้างสำนึกพลเมือง 


โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมงานวันปิยะมหาราช ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ 23 ต.ค. 58 ขอบคุณภาพจากคุณครูเมธา ธนะมูล


1. 9 ก.ย. 59 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยไปรับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ จ.นครราชสีมา

2 งานเลี้ยงตอนกลางคืน
3 คลิกดูบรรยากาศของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
4
ชุมนุมนักร้อง
5
การแสดงของนักศึกษาฝึกสอน
6
เซอร์ไพรส์วันเกิดคุณครูอมรรัตน์ ผดุงรัฐ 9 ต.ค.. 58 คลิก
7 เซลฟี่ที่ไร่องุ่นคลิก
8
นมัสการสมเด็จพุฒาจารย์โตคลิก
9
รวมรูป Webmaster


โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรับคุณครูศศิยาพร วิพากย์เดชา, คุณครูจิราพร นามคำ, คุณครูอนิรุต แสงสุรินทร์


โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรับคุณครูณัฐรินทร์ คำภักดี 2 ต.ค. 58

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2558
ให้นักเรียนคลิกที่ที่ลิงค์ข้างล่างนี้
https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx 
เสร็จแล้วไปคลิกที่งานทะเบียน-วัดผลsgs
ชื่อผู้ใช้......ให้ใส่หมายเลขประชาชน
รหัสผ่าน.....ให้ใส่วันเดือนปีเกิด
เช่น เกิด 9 ก.พ. 2550
พิมพ์ 09022550
เกิด 14 ก.พ. 2550
พิมพ์ 14022550

img1.gif
  
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551
+ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ 
 


 
+พ.ร.บ.ต่างๆ
+ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือราชการต่าง
+เตรียมสอบครู - ผู้บริหาร 

           จำนวนผู้เข้าชม

 +++เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ว30202 เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยคุณครูขนิษฐา วีรธนศิลป์


+++เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดอัตราส่วนและร้อยละ เล่มที่ 1 เรื่องอัตราส่วน โดยคุณครูอรวริญญ์  อยู่ไพร


+++งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนในโครงการ Eis ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทรายทองวิทยา โดยนายภูษิต  สอนสนาม 

+++แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์(ว30201) เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว

+++หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพ่อสอนไว้ใส่ใจจำ นำไปปฏิบัติ เล่มที่  ๑  เรื่อง พ่อสอนลูก
โดยคุณครูปิยวรรณ อุดม
  

 

 

 

 

                                                       โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 108 หมู่ที่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
                                                        โทรศัพท์ : 043-580649. Fax : 043-580649 
                                                        webmaster : kitti thuaison  e-mail : kittisuwan2010@hotmail.com   kittithuaison@gmail.com