************************************************************************************************************************************************************** 
ประกาศผลสอบหัองเรียนอัจฉริยภาพวิทย์ - คณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลสอบหัองเรียนอัจฉริยภาพวิทย์ - คณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทย์ - คณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทย์ - คณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทย์ - คณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                 
ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทย์ - คณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

                                                                              ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทย์ - คณิต (Excellence Room) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คลิก
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทย์ - คณิต (Excellence  Room:ER)   คลิก
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนสุดยอดอัจฉริยภาพวิทย์ - คณิต (Excellence  Room:ER)   คลิก
****************************************************************************************************************************************************************
                                                                               
ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

 ****************************************************************************************************************************************************************
บันทึกการประชุมบุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 14.40 ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา
*****************************************************************************************************************************************************************


            
           
    
 นายศิริ ธนะมูล

+
ประวัติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+วิสัยทัศน์/พันธกิจ
+เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+ปรัชญา คำชวัญ สีประจำ อัตลักษณ เอกลักษณ์โรงเรียน
+จำนวนครูและนักเรียน
+รางวัลแห่งความภูมิใจ


+ฝ่ายบริหาร

+วิทยาศาสตร์
+คณิตศาสตร์
+ภาษาต่างประเทศ
+สังคมศึกษาศาสนาฯ
+สุขศึกษาพลศึกษา
+ศิลปะ
+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
+ภาษาไทย
+แนะแนว

+ลูกจ้างประจำ
+ลูกจ้างชั่วคราว

+เพลงมาร์กประจำโรงเรียน
+รวมรูปกิจกรรมโรงเรียน
+วิดีโอสุวรรณภูมิวิทยาลัย  
+Username&Password


สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
 
เงินเดือน สพม.27  

+cuas.or.tเว็บไซต์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
+สทศ www.niets.or.th
+เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ. 
+โปรแกรมช่วยเลือกคณะEZ Plus+  
+โปรแกรมองค์ประกอบ
+GAT PAT 53  
+ประเมินโอกาสAdmissionsติด
+โปรแกรมคำนวณ GPA
+โปรแกรมคำนวณ GPAX
+สัดส่วนคะแนน Admissions
+ระดับความยากในการสอบเข้าแต่ละคณะ มหาวิทยาลัย
+ตรวจสอบคณะฮิตสดทุกนาที
+ค้นหาตัวเอง
+สาขาแห่งอนาคต
+Creative Plus
+ค้นหาตัวเอง
+อัพเดทข่าวสารด้านการศึกษา
+อัพเดทข่าวทุน เรียนต่อทั้งใน และต่างประเทศ

+โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
+โรงเรียนหัวโทนวิทยา
+โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ตั้งกระทู้ใหม่

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
ชั้น ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10
ชั้น ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9
ชั้น ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม3/10
ชั้น ม.4/1   ม.4/2   ม.4/3   ม.4/4   ม.4/5   ม.4/6   ม.4/7  ม.4/8
ชั้น ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6  ม.5/7  ม.5/8 ม.5/9  ม.5/10  ม.5/11  ม.5/12
ชั้น ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6  ม.6/7

 


 ติดต่อUninetโทร 023545678 ต่อ 4002
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง

โหลดรูปภาพได้ที่นี่่


๑ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๓ , ม.๖  น้องส่งพี่จบ ม.๓ , ม.๖ (รูปคุณครู) ๒๔ พ.ย. ๕๘

๒ นักเรียนลอดซุ้มต่าง
๓ เราและนายเพื่อนกันตลอดไป
๔ นักเรียน ม.๓ , ม.๖ แต่ละห้อง


ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๔ สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากลและการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (Obec Awards) โดยท่าน ผอ.ศิริ  ธนะมูล ส่งเข้าประกวด 


รวมกิจกรรมฟุตบอลหญิงแชมป์ตัวแทน จ.ร้อยเอ็ด คุณครูชวลิต พาระแพน คุณครูสุดารัตน์ ป้องสีดา คุณครูสุภาวดี อนุไพรวรรณย้าย ถวายกันฑ์หลอนวัดเจริญราษฎร์ และแนะแนว


ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับชั้น ม. ๓โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
๑. การแสดงของผู้บังคับบัญชา

๒ การแสดงของนักเรียน
๓ ประกอบอาหาร
๔ การผจญภัย(ขออภัยรูปหายไปเอามาจาก line sw ครับ)


มอบเกียรติบัติคุณครู-นักเรียนรักการอ่าน คุณครูสนับสนุนห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 


มอบเกียรติบัตรคนเก่งคณิตศาสตร์ และถวายต้นไม้เงิน (กัณฑ์หลอน) วัดทุ่งลัฏฐิวัน 


พระมหาสมปอง ตาลปุตโต แสดงธรรมะ "รักในวัยเรียน" ที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๑๐ ก.พ. ๕๘ 


คณะคุณครูและแขกผู้มีเกียรติร่วมฟังธรรมจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต

นักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยฟังธรรมจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 


๑. เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.๑, ๒ พร้อมผจญภัย ๖ ก.พ.๕๘


๒.ผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าค่าย พร้อมผจญภัยคลิกดูโปรแกรมการแข่งขัน

การแข่งขันตะกร้ออาชีพหญิง ดิวิชั่น ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๗

วันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๗
วันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๗
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๗

                 Update ทุกวัน

กีฬาสีวันที่ ๒๖
กีฬาสีวันที่ ๒๗
กีฬาสีวันที่ ๒๘
กีฬาสีวันที่ ๓ ก.ย. ๕๗

 

img1.gif 
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551
+ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ 


 
+พ.ร.บ.ต่างๆ
+ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือราชการต่าง
+เตรียมสอบครู - ผู้บริหาร

           จำนวนผู้เข้าชม


+++เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดอัตราส่วนและร้อยละ เล่มที่ 1 เรื่องอัตราส่วน โดยคุณครูอรวริญญ์  อยู่ไพร


+++งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนในโครงการ Eis ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทรายทองวิทยา โดยนายภูษิต  สอนสนาม 

+++แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์(ว30201) เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว
 

+++หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพ่อสอนไว้ใส่ใจจำ นำไปปฏิบัติ เล่มที่  ๑  เรื่อง พ่อสอนลูก
โดยคุณครูปิยวรรณ อุดม

  

 

 

 

 

 webmaster : kitti thuaison