+
ประวัติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+วิสัยทัศน์/พันธกิจ
+เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+ปรัชญา คำชวัญ สีประจำ อัตลักษณ เอกลักษณ์โรงเรียน
+จำนวนครูและนักเรียน

+รางวัลแห่งความภูมิใจ
+ติดต่อเรา


+ฝ่ายบริหาร

+วิทยาศาสตร์
+คณิตศาสตร์
+ภาษาต่างประเทศ
+สังคมศึกษาศาสนาฯ
+สุขศึกษาพลศึกษา
+ศิลปะ
+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
+ภาษาไทย
+ลูกจ้างประจำ
+ลูกจ้างชั่วคราว

+เพลงมาร์กประจำโรงเรียน
+รวมรูปกิจกรรมโรงเรียน
+วิดีโอสุวรรณภูมิวิทยาลัย  
+Username&Password


สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
 
เงินเดือน สพม.27  

+cuas.or.tเว็บไซต์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
+สทศ www.niets.or.th
+เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ. 
+โปรแกรมช่วยเลือกคณะEZ Plus+  
+โปรแกรมองค์ประกอบ
+GAT PAT 53  
+ประเมินโอกาสAdmissionsติด
+โปรแกรมคำนวณ GPA
+โปรแกรมคำนวณ GPAX
+สัดส่วนคะแนน Admissions
+ระดับความยากในการสอบเข้าแต่ละคณะ มหาวิทยาลัย
+ตรวจสอบคณะฮิตสดทุกนาที
+ค้นหาตัวเอง
+สาขาแห่งอนาคต
+Creative Plus
+ค้นหาตัวเอง
+อัพเดทข่าวสารด้านการศึกษา
+อัพเดทข่าวทุน เรียนต่อทั้งใน และต่างประเทศ

+โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
+โรงเรียนหัวโทนวิทยา
+โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ตั้งกระทู้ใหม่

 

 


 ติดต่อUninetโทร 023545678 ต่อ 4002
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง

โหลดรูปภาพได้ที่นี่่


คลิกดูโปรแกรมการแข่งขัน


เลี้ยงเกษียณคุณครูธนญาณชาต เกษตรสิงห์ รับรองภูษิต ฯลฯ ตอนกลางคืน ๑๓ ก.ย. ๕๗  กลางคืน ๑

กลางคืน ๒
กลางคืน ๓
ศึกษาดูงานที่โรงเรียคิชฌกูฎวิทยา ๑๓ ก.ย. ๕๗ 
คู่คุณครูกิตติ 

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเก่งคณิตศาสตร์


คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของท่าน ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรี ๘ ก.ย. ๕๗


English Champ Sw  1/9/57

Teacher

Student


งานวันวิทยาศาสตร์ ๒๕ ส.ค. ๕๗
มอบรางวัลคนเก่งวันวิทยาศาสตร์ ๒ ก.ย. ๕๗  
พิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์

ประกวดเทพีรีไซเคิล

การแสดงนักเรียน

การแสดงดนตรีวง SW BAND&SODA

Science Show

คณะคุณครูวิทยาศาสตร์

Web Master


หลากหลายกิจกรรมชาว ส.ว. ๒๑/๘/๕๗
วิทยาศาสตร์วันนี้ ๒๒ ส.ค. ๕๗

ดูแล็ปวิทยาศาสตร์สุดยอดคลิก
ประเมินและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคลิก
ติว GAT ม.๖ คลิก


กทปส.ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๑๔/๘/๕๗


ประเมินคุณครูขนิษฐา ปาโท เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ๑๓/๘/๕๗

กีฬาสี Update ทุกวัน

กีฬาสีวันที่ ๒๖
กีฬาสีวันที่ ๒๗
กีฬาสีวันที่ ๒๘

กีฬาสีวันที่ ๓ ก.ย. ๕๗

 

img1.gif 
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551
+ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ 


 
+พ.ร.บ.ต่างๆ
+ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือราชการต่าง
+เตรียมสอบครู - ผู้บริหาร

           จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.4

สายภาษา ห้อง๑  ห้อง๒   ห้อง๓
สายวิทย์  
ห้อง๑  ห้อง๒  ห้อง๓  ห้อง๔
ห้อง๕   ห้อง๖   ห้อง๗   ห้อง๘   


 +++งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนในโครงการ Eis ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทรายทองวิทยา โดยนายภูษิต  สอนสนาม 
+++แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์(ว30201) เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว

+++หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพ่อสอนไว้ใส่ใจจำ นำไปปฏิบัติ เล่มที่  ๑  เรื่อง พ่อสอนลูก
โดยคุณครูปิยวรรณ อุดม

  

 

 

 

 

 webmaster : kitti thuaison, e-mail : kittisuwan2010@hotmail.com