+
ประวัติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+วิสัยทัศน์/พันธกิจ
+เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+ปรัชญา คำชวัญ สีประจำ อัตลักษณ เอกลักษณ์โรงเรียน
+จำนวนครูและนักเรียน
+รางวัลแห่งความภูมิใจ


+ฝ่ายบริหาร

+วิทยาศาสตร์
+คณิตศาสตร์
+ภาษาต่างประเทศ
+สังคมศึกษาศาสนาฯ
+สุขศึกษาพลศึกษา
+ศิลป
+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
+ภาษาไทย
+แนะแนว

+เจ้าหน้าที่ธุรการ

+ลูกจ้างประจำ
+ลูกจ้างชั่วคราว

+เพลงมาร์กประจำโรงเรียน
+รวมรูปกิจกรรมโรงเรียน
+วิดีโอสุวรรณภูมิวิทยาลัย  
+Username&Password


สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
 
เงินเดือน สพม.27  

+cuas.or.tเว็บไซต์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
+สทศ www.niets.or.th
+เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ. 
+โปรแกรมช่วยเลือกคณะEZ Plus+  
+โปรแกรมองค์ประกอบ
+GAT PAT 53  
+ประเมินโอกาสAdmissionsติด
+โปรแกรมคำนวณ GPA
+โปรแกรมคำนวณ GPAX
+สัดส่วนคะแนน Admissions
+ระดับความยากในการสอบเข้าแต่ละคณะ มหาวิทยาลัย
+ตรวจสอบคณะฮิตสดทุกนาที
+ค้นหาตัวเอง
+สาขาแห่งอนาคต
+Creative Plus
+ค้นหาตัวเอง
+อัพเดทข่าวสารด้านการศึกษา
+อัพเดทข่าวทุน เรียนต่อทั้งใน และต่างประเทศ

+โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
+โรงเรียนทรายทองวิทยา

+โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
+โรงเรียนหัวโทนวิทยา
+โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
+โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา
+โรงเรียนหินกองวิทยา

ตั้งกระทู้ใหม่

 ****************************************************
บันทึกการประชุมบุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิ
วิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 เวลา 14.40 ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา
 
*****************************************************
บันทึกการประชุมบุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.
****************************************************

         ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่องสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

ติดต่อUninetโทร 023545678 ต่อ 4002
โหลดรูปภาพได้ที่นี่
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง  


+++เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดอัตราส่วนและร้อยละ เล่มที่ 1 เรื่องอัตราส่วน โดยคุณครูอรวริญญ์  อยู่ไพร


+++งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนในโครงการ Eis ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทรายทองวิทยา โดยนายภูษิต  สอนสนาม 

+++แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์(ว30201) เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว

+++หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพ่อสอนไว้ใส่ใจจำ นำไปปฏิบัติ เล่มที่  ๑  เรื่อง พ่อสอนลูก
โดยคุณครูปิยวรรณ อุดม
 1 คณะคุณครูร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ 19 ส.ค. 58

2 นักเรียนร่วมกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์
3 การแสดง
4 การประกวดเทพีรีไซเคิล
5 มอบรางวัล


การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 ส.ค. 58


1 แข่งขันเทพีรีไซเคิล


2 แข่งทักษะประเภทต่างๆ


13 ส.ค. 58 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประเมินสวนพฤกษศาสตร์


โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ 12 ส.ค. 58 


Asean 7 August 2015


1กิจกรรมวันแม่ 7 ส.ค. 58

2 คลิกคุณครู แม่ นักเรียน
3 10 อันดับนักเรียนเรียนดี
4 นักเรียนร่วมกิจกรรม
5 มอบเกียรติบัตรนักเรียน
6 มอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่น
7ลููกๆไหว้คุณแม่ 


โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย รับการประเมินประกันคุณภาพ 6 ส.ค. 58


Bike for mom  6 ส.ค. 58  ระยะทาง 10 ก.ม รูป 2 web master กับคุณพ่อ นานมากไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันครับ. 

เรื่อง : ระบบเปิดรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ.2558
ระบบเปิดรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ.2558
 คลิกที่นี้
http://202.28.117.201/web/eregistration57_md02_intro.asp 
จันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง : ระบบเปิดรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2558
ระบบเปิดรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2558
 คลิกที่นี้
https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?p=step 

จันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง : เปิดรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:00 น.
คลิกที่นี้
http://e-admission.buu.ac.th/
 

จันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง : ตารางแสดงวัน เวลา และวิชาสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบที่ 1) ประจาปีการศึกษา 2559

เสาร์์ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง : การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559

อังคาร ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง : รับสมัครตำรวจ 5,000 อัตรา วันที่ 11-25 ส.ค.2558

เสาร์์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง : สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์โดยวิธีรับตรง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่21-30 กันยายน 2558

ศุกร์์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (แพทย์เรียนดี) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พุธ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     
เรื่อง : การรับนักศึกษาแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     
เรื่อง : สมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 1-31 สิงหาคม 2558 สอบวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
ศุกร์์ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน      

เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้วยความอนุเคราะห์จากคณะแพทย์ มข.)

พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
   

img1.gif
  
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551
+ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ 
 


 
+พ.ร.บ.ต่างๆ
+ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือราชการต่าง
+เตรียมสอบครู - ผู้บริหาร 

           จำนวนผู้เข้าชม

  

 

 

 

 

 webmaster : kitti thuaison