+
ประวัติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+วิสัยทัศน์/พันธกิจ
+เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+ปรัชญา คำชวัญ สีประจำ อัตลักษณ เอกลักษณ์โรงเรียน
+จำนวนครูและนักเรียน
+รางวัลแห่งความภูมิใจ


+ฝ่ายบริหาร

+วิทยาศาสตร์
+คณิตศาสตร์
+ภาษาต่างประเทศ
+สังคมศึกษาศาสนาฯ
+สุขศึกษาพลศึกษา
+ศิลป
+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
+ภาษาไทย
+แนะแนว

+เจ้าหน้าที่ธุรการ

+ลูกจ้างประจำ
+ลูกจ้างชั่วคราว

+เพลงมาร์กประจำโรงเรียน
+รวมรูปกิจกรรมโรงเรียน
+วิดีโอสุวรรณภูมิวิทยาลัย  
+Username&Password


สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
 
เงินเดือน สพม.27  

+cuas.or.tเว็บไซต์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
+สทศ www.niets.or.th
+เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ. 
+โปรแกรมช่วยเลือกคณะEZ Plus+  
+โปรแกรมองค์ประกอบ
+GAT PAT 53  
+ประเมินโอกาสAdmissionsติด
+โปรแกรมคำนวณ GPA
+โปรแกรมคำนวณ GPAX
+สัดส่วนคะแนน Admissions
+ระดับความยากในการสอบเข้าแต่ละคณะ มหาวิทยาลัย
+ตรวจสอบคณะฮิตสดทุกนาที
+ค้นหาตัวเอง
+สาขาแห่งอนาคต
+Creative Plus
+ค้นหาตัวเอง
+อัพเดทข่าวสารด้านการศึกษา
+อัพเดทข่าวทุน เรียนต่อทั้งใน และต่างประเทศ

+โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
+โรงเรียนทรายทองวิทยา

+โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
+โรงเรียนหัวโทนวิทยา
+โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
+โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา
+โรงเรียนหินกองวิทยา

ตั้งกระทู้ใหม่

 ****************************************************
บันทึกการประชุมบุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิ
วิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 เวลา 14.40 ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา
 
*****************************************************
บันทึกการประชุมบุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.
****************************************************

         ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่องสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

ติดต่อUninetโทร 023545678 ต่อ 4002
โหลดรูปภาพได้ที่นี่
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง  


+++เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดอัตราส่วนและร้อยละ เล่มที่ 1 เรื่องอัตราส่วน โดยคุณครูอรวริญญ์  อยู่ไพร


+++งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนในโครงการ Eis ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทรายทองวิทยา โดยนายภูษิต  สอนสนาม 

+++แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์(ว30201) เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว

+++หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพ่อสอนไว้ใส่ใจจำ นำไปปฏิบัติ เล่มที่  ๑  เรื่อง พ่อสอนลูก
โดยคุณครูปิยวรรณ อุดม
 

 


ประกาศผลสอบรอก่อนนะครับ ยังไม่ได้ข้อมูลจากวิชาการครับ


โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรับคุณครูศศิยาพร วิพากย์เดชา, คุณครูจิราพร นามคำ, คุณครูอนิรุต แสงสุรินทร์


โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรับคุณครูณัฐรินทร์ คำภักดี 2 ต.ค. 58


กีฬาสีรอบคัดเลือก 30 ก.ย. 58


ประชุมประจำเดือนกันยายน 30 ก.ย. 58


บรรยากาศงานเลี้ยง HBD, เลี้ยงส่งน้องติ๊ก, ผูกแขนหลานอันดา&มินตราที่ ใบเฟิร์นรีสอร์ท & โฮมสเตย์


บรรยากาศHBD ท่านรองปิยะ ผลวา 23 ก.ย. 2558


นักร้องอาชีพ ส.ว. 


กำลังใจให้น้องติ๊ก
  

ผูกแขนหลานน้องอันดา&มินตรา


แข่งทักษะคอมพิวเตอร์  19 ก.ย. 58


โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดอบรมเยาวชนไทยไม่เสพไม่ท้อง 11 ก.ย. 58  


อบรมโปรแกรม SGS ทะเบียน - วัดผล 9 ก.ย. 58 

img1.gif
  
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551
+ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ 
 


 
+พ.ร.บ.ต่างๆ
+ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือราชการต่าง
+เตรียมสอบครู - ผู้บริหาร 

           จำนวนผู้เข้าชม

 

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
ชั้น ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6
ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9
ชั้น ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6
ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  
ชั้น ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6
ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  
ชั้น ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6
ม.4/7  ม.4/8  ม.4/9  ม.4/10
ชั้น ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6
ม.5/7  ม.5/8  
ชั้น ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6
ม.6/7  ม.6/8  ม.6/9
ม.6/10  ม.6/11  ม.6/12 

 

 

 

 

 webmaster : kitti thuaison